TRV:03435

ID TRV:03435
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Proaktivt fasevern (fasesperre): Det skal være teknisk forrigling som hindrer at effektbryter kobler sammen to spenningssatte anleggsdeler som ikke er i fase.
  1. Utførelse: Bryter skal ikke tillates å bli lagt inn dersom målt spenningsforskjell over bryteren er større enn 13,5 kV (effektivverdi), eller:
  2. Utførelse: Bryter skal ikke tillates å bli lagt inn dersom målt vinkelforskjell for spenningen over bryteren er større enn 54°.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at en kun kobler sammen koblingsanlegg med samme fase.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2207, 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03393, TRV:03109
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID36

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon