TRV:03436

ID TRV:03436
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Reaktivt fasevern: Der det er lagt opp til at kontaktledningsanlegget sammenkobles gjennom lastskillebryter uten fasesperre skal vern av utgående linjer stilles inn slik at det løser når spenningen i nabostasjonen ikke er i fase som sikkerhet mot leder for koblings feilvurdering av risiko.
  1. Utførelse: Der en slik innstilling kommer i konflikt med lastskjerming, skal lastskjerming prioriteres.
  2. Utførelse: Det er tilstrekkelig at kun vern i en av endene kobler ut og bryter samkjøringen ut av fase (EN50633 pålitelighetsklasse M4).
  3. Operative tiltak: Leder for kobling skal opplyses om verndekningen.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Redusere konsekvensen av betjeningsfeil som sammenkobler to anleggsdeler som ikke er i fase.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2207
Relatert krav TRV:03392, TRV:03435
Opprettet 2019/02/05
Referanse EH-027288-007
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon