TRV:03438

ID TRV:03438
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Direkte utkobling: Utkobling av effektbryter ved utløsesignal skal skje direkte og uten mellomrelé.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Hindre manglende utkobling når utkoblingssignalet er gitt ved å redusere antall komponenter som kan feile.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03395
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID158

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon