TRV:03439

ID TRV:03439
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Doble utløsespoler: Effektbrytere skal ha separate utløsekontakter for manøver og for vern.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Redusere sannsynlighet for at bryter ikke går ut ved å muliggjøre steg 1 i bryterfeilvern (sende utløseimpuls til manøverkontakt når vernkontakt ikke gir utløsning).
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03395
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID432

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon