TRV:03465

ID TRV:03465
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dekningskrav til kommunikasjon ved evakuerings- og redningspunkt::For tunneler med lengde under 20 km der evakuerings- og redningspunkt etableres ved tunnelmunning gjelder dekningskrav for Togradio GSM-R som listet i avsnitt 4.1.2.5 Signalnivå/Dekningsgrad.
  1. Vurdering: Signalnivå og dekningsgrad for håndholdte terminaler bør vurderes spesielt i forbindelse med evakuerings- og redningspunkt som en del av sikkerhets og beredskapsanalyse.
  2. Betingelse:For tunneler med lengde over 20 km der evakuerings- og redningspunkt etableres inn i tunnel gjelder generelle dekningskrav som listet over i avsnitt 5.2 "Krav til kommunikasjon"
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre kommunikasjonsløsning med radiodekning for områder av tunnel som samsvarer med TSI SRT krav
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2503
Relatert krav TRV:00656
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler "Evakuerings- og redningspunkt""
Nyttige lenker https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability/safety-railway-tunnels-tsi_en

Evacuation and rescue points (clause 4.2.1.7)