TRV:03477

ID TRV:03477
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst På bruer med gjennomgående ballast, teoretisk spennvidde større enn 30 m og som ikke tilfredsstiller kriterier i TRV:03483, skal det være ledeskinner med profil 49E1. På bruer med kjøreskinner i profil 60E1 kan også ledeskinner i profil 54E3 anvendes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon