TRV:03483

ID TRV:03483
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det er ikke nødvendig å anvende ledeskinner dersom brua oppfyller følgende kriterier:
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon