TRV:03487

ID TRV:03487
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Tekniske krav til glideskjøter er gitt i Technical specification - Expansion devices. Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast viser standard glideskjøter for bruk i Bane NOR med hovedmål.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon