TRV:03487

ID TRV:03487
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tekniske krav til glideskjøter er gitt i Technical specification - Expansion devices. Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast viser standard glideskjøter for bruk i Bane NOR med hovedmål.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre bruk av glideskjøter som tilfredsstiller Bane NOR sine krav dersom det er behov for å anskaffe glideskjøter utover standardutgaver.
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 334
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Glideskjøter