TRV:03544

ID TRV:03544
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Stålkiler skal legges under underlagsplatene til indre skinne for å gi denne riktig helning mot spormidt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon