TRV:03553

ID TRV:03553
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst For strekninger med toghastigheter i området 130 km/t < V < 160 km/t skal alle planoverganger sikres med vegsikringsanlegg eller vegbomanlegg.
  • Unntak: Gjelder ikke planoverganger som er ute av bruk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre trygg kryssing av planoverganger.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Sikring av planoverganger