TRV:03553

ID TRV:03553
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For strekninger med toghastigheter i området 130 km/t < V < 160 km/t skal alle planoverganger sikres med vegsikringsanlegg eller vegbomanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon