TRV:03554

ID TRV:03554
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst For hastigheter inntil 130 km/t kan planovergangen sikres med andre tiltak, som for eksempel kombinasjoner av siktlengder, skilting, bruk av grind, signalering fra tog mv.. For minimumskrav til sikringstiltak for denne type planoverganger, se Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre trygg kryssing av planoverganger.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Sikring av planoverganger