TRV:03557

ID TRV:03557
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Anvendelse:
  • Trelemmer skal bare benyttes i private planoverganger med liten trafikk.
  • Asfaltdekke skal bare benyttes i sidespor og terminaler
  • I offentlige planoverganger med større og tyngre trafikk skal betongelementer og gummielementer benyttes
  • Kombinasjoner av elementer av ulike materialtyper nevnt ovenfor kan benyttes i planoverganger med liten trafikk
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon