TRV:03557

ID TRV:03557
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Anvendelse:
  • Trelemmer skal bare benyttes i private planoverganger med liten trafikk.
  • Asfaltdekke skal bare benyttes i sidespor og terminaler
  • I offentlige planoverganger med større og tyngre trafikk skal betongelementer og gummielementer benyttes
  • Kombinasjoner av elementer av ulike materialtyper nevnt ovenfor kan benyttes i planoverganger med liten trafikk
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre bruk av konstruksjonsprinsipper og materialer som gir lave levetidskostnader og god vedlikeholdbarhet for planoverganger.
Endringsartikler 530 2014 Endringsartikkel 788
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Konstruksjonsprinsipper