TRV:03572

ID TRV:03572
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Planovergangen skal konstrueres med et midtelement og to sideelementer med trevirke av 73 mm høy plank. Elementene kan være løse eller fastmonterte (Figur: Prinsipp for planovergang med trelemmer).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon