TRV:03581

ID TRV:03581
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Ved alle planoverganger skal det monteres oppkjørsplanker eller Oppkjørsbjelke av hensyn til sporrensere og nedhengende koppel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon