TRV:03586

ID TRV:03586
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Overgang mellom plattform og planovergang skal utformes med rampe hvor stigning ikke overstiger 1:12
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre fremkommelighet for personer med nedsatt mobilitet (rullestoler, barnevogner, tung bagasje m.m.)
Endringsartikler 530 2015 Endringsartikkel 1055
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse Byggteknisk forskrift (TEK17) § 8-7

TSI PRM Parameterkrav 4.2.1.15. Passenger track crossing to platforms

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Plattformadkomst i plan