TRV:03587

ID TRV:03587
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Maksimal tillatt rillebredde i planovergangen er 75 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at små hjul på rullestoler setter seg fast i rilleåpningen hvor skinnene krysser planovergangen.
Endringsartikler 530 2015 Endringsartikkel 1055
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse TSI PRM Parameterkrav 4.2.1.15. Passenger track crossing to platforms
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Plattformadkomst i plan