TRV:03587

ID TRV:03587
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Maksimal tillatt rillebredde i planovergangen er 75 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon