TRV:03589

ID TRV:03589
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dersom det benyttes faste barrierer for å hindre at kjøretøy eller personer utilsiktet krysser sporene skal det være minimum 900 mm åpning for passering av rullestol.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig bredde til at rullestoler kan passere planovergangen.
Endringsartikler 530 2015 Endringsartikkel 1055
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse TSI PRM Parameterkrav 4.2.1.15. Passenger track crossing to platforms.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Plattformadkomst i plan