TRV:03590

ID TRV:03590
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Visuell og taktil merking skal markere planovergangens ender
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at alle passasjerer, også svaksynte og blinde, blir oppmerksom på hvor kryssing av spor starter og stopper.
Endringsartikler 530 2015 Endringsartikkel 1055
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse TSI PRM Parameterkrav 4.2.1.15. Passenger track crossing to platforms.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Plattformadkomst i plan