TRV:03635

ID TRV:03635
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det skal benyttes VUL-merke for laseravstandsmåler for montering på vertikale flater (master, fjell m.v.).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 417, 530 2013 Endringsartikkel 595
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#VUL-merker