TRV:03636

ID TRV:03636
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst VUL-merke for laseravstandsmåler finnes i flere varianter, men skal ha et entydig siktepunkt (trådkors).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 417, 530 2013 Endringsartikkel 595
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#VUL-merker