TRV:03637

ID TRV:03637
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det kan benyttes VUL-merker for målestav ved supplering av VUL på strekning hvor det tidligere er benyttet denne type VUL- merker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 417, 530 2013 Endringsartikkel 595
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#VUL-merker