TRV:03651

ID TRV:03651
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Den horisontale og eventuelt vertikale avstanden mellom spor og VUL-merke (VUL-data) skal måles umiddelbart før eller etter pilhøydemåling med laseravstandsmåler (ev. målestav)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 417, 530 2013 Endringsartikkel 595
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#VUL-data