TRV:03682

ID TRV:03682
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Innmåling fra geodetisk fastmerkenett skal tilfredsstille krav til geodetisk kvalitet angitt i Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor fra fastmerkenett. (Se for øvrig Geodetisk kvalitet)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 532 2022 Endringsartikkel 2937
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Registrering av er-beliggenhet