TRV:03682

ID TRV:03682
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Innmåling fra geodetisk fastmerkenett skal tilfredsstille krav til geodetisk kvalitet angitt i Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor fra fastmerkenett. (Se for øvrig Geodetisk kvalitet)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon