TRV:03683

ID TRV:03683
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Innmåling med satellittbasert posisjonsbestemmelse skal tilfredsstille krav til geodetisk kvalitet angitt i Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satelittbasert måleteknikk. (Se for øvrig Geodetisk kvalitet)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 532 2022 Endringsartikkel 2937
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Registrering av er-beliggenhet