TRV:03752

ID TRV:03752
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Et frittstående forsignal skal plasseres slik at avstanden til det tilhørende hovedsignalet oppfyller krav i Tabell: Frittstående forsignal.
Unntak: Når det prosjekteres kortere forsignalavstand enn angitt i tabellen (ref. unntak fra krav b) kan avstanden reduseres til verdien som finnes ut fra formelen gitt i avsnitt 3.1 i Signal/Prosjektering/ATC.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at et tog som kjører med tillatt kjørehastighet kan stoppe foran det tilhørende hovedsignalet, som lagt til grunn av Network statement.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon