TRV:03753

ID TRV:03753
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Når frittstående forsignal benyttes og strekningens høyeste tillatt kjørehastighet er > 130 km/h, skal ATC forsignal plasseres slik at avstanden er tilstrekkelig til at et tog kan redusere hastigheten til 130 km/h ved det tilhørende forsignalet, se Figur: Plassering av frittstående forsignal og ATC forsignal. For hastigheter over 210 km/h kan avstanden finnes ved å benytte regneark i vedlegg a til Signal/Prosjektering/ATC. Målhastigheten skal være 130 km/h.
Figur: Plassering av frittstående forsignal og ATC forsignal på strekning med kjørehastighet > 130 km/h
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon