TRV:03835

ID TRV:03835
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Et av følgende horisontale koordinatsystemer (datum og kartprojeksjon med aksesystem) skal benyttes:
  • EUREF89/NTM Sone 5-18 (primært)
  • EUREF89/UTM Sone 32-33 (sekundært)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 365
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Horisontalt (grunnriss)