TRV:03885

ID TRV:03885
Bok 548
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Impulsmotstand mot jord for jordingselektrode i tilknytning til overspenningsavleder eller lynavlederanlegg skal sammen med bølgemotstanden i jordlederne ikke føre til overspenninger eller lynstrømmer som kan skade utstyr og bygninger.
  1. Måling av overgangsmotstand mot jord kan utføres som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning/Vedlegg - Prosedyre for måling av overgangsmotstand mot jord
  2. Overgangsmotstanden bør måles ved forskjellige værforhold.
  3. Måling av overgangsmotstanden bør loggføres for statistikk.
  4. Måling av overgangsmotstanden skal dokumenteres. Vedlegg h i 510 kapittel 6 .pdf .xlt
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon