TRV:03960

ID TRV:03960
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Ved plattformforlengelse og økning av plattformhøyde skal spor mot ny del av plattform ha radius ≥ 300 m
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre gode siktforhold langs plattform og hindre for store avstander mellom plattformkant og stigtrinn.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2823, 530 2013 Endringsartikkel 641
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer