TRV:03967

ID TRV:03967
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Ved hastighet mellom 200 < V ≤ 230 km/h skal det settes opp fysisk barriere i form av gjerdeelementer 2,0 m fra plattformkant i hele plattformens lengde utenfor sikkerhetssonen.
  1. Utførelse: Utfyllende krav til plattform, gjerde og skilting er gitt i vedlegg Gjerde på plattform med høy hastighet.
  2. Utførelse: Plattform skal være utstyrt med varme og/eller tak som sikrer at snørydding ikke er nødvendig hverken i sikkerhetssone eller oppholdssone.
  3. Utførelse: Plattformhøyde skal være 760 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse 530_2021_Endringsartikkel_2692
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon