Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Gjerde på plattform med høy hastighet


Dette vedlegget gir utfyllende krav til gjerde som må settes opp på plattformer mot spor hvor tillatt hastighet overstiger 200 km/h.(Plattformer og spor på stasjoner#Tillatt hastighet for passerende tog)

1 Krav til gjerdeelementer

TRV:07964

a) Gjerdeelementene skal være 1,2 m høye

TRV:07965

b) Lengde på gjerdeelementer skal være 5 meter, men kan variere mellom 4 og 8 meter der det er behov for tilpasning av KL-master eller andre objekter i gjerdelinjen.

TRV:07966

c) Avstanden mellom gjerdeelementene skal være 2,5 m

TRV:07967

d) Gjerdet skal utformes slik at det ikke innbyr til å klatre, eller sitte på.

TRV:07968

e) Avstand mellom plattform og gjerdets nedre kant skal være så liten at det ikke er mulig å krype under gjerdet, eller settes seg fast.

TRV:07969

f) Det skal henges varselskilt på gjerdene om at tog passerer i høy hastighet og anmodning om å ikke gå innenfor gjerdet før toget har stoppet. Teksten skal være på både norsk og engelsk.


2 Krav til plattform

TRV:07970

a) Det skal settes av en plattformbredde på 0,2 m til gjerdet. Gjerdet skal stå utenfor sikkerhetssonen.


TRV:07971

b) I en avstand fra 1,5 til 2,5 meter fra plattformkant skal det ikke være føringsveier, kabler eller rør i plattformen for å unngå konflikt med fundamenteringen av gjerdeelementene.

TRV:07972

c) Dersom KL-master plasseres i gjerdelinjen skal avstand mellom gjerdeelement og mast være 2,5 meter.

Figur 1: Eksempel: Gjerde på plattform med høy hastighet