TRV:03974

ID TRV:03974
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Krav til utforming av mekanisk stengsel er gitt i Vedlegg/Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet for å hindre påkjørsel.
Endringsartikler 530_2018_Endringsartikkel_1872
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_på_stasjoner#Atkomst_til_plattform