TRV:03975

ID TRV:03975
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ledelinjer for svaksynte og blinde på plattform skal anlegges i oppholdssonen. Prinsipper for utforming av ledelinjer på plattform er vist i Figur: Ledelinjer på plattform.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon