TRV:03976

ID TRV:03976
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ledelinjer skal ikke legges inn i sikkerhetssonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre en enhetlig og gjenkjennbar utforming av ledelinjer for å hjelpe svaksynte og blinde til å navigere langs plattformen.
Endringsartikler
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Ledelinjer