TRV:03980

ID TRV:03980
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Sikkerhetssonen skal markeres med en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje 1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til sikkerhetssonemerking skal ivareta:
  • tydelig merking av sikkerhetssone for passasjerer og servicebiler
  • standardmerking for alle stasjoner
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 272
Relatert krav TRV:03981, TRV:03982
Opprettet
Referanse Byggteknisk forskrift (TEK17): Kapittel 8 Opparbeidet uteareal
  • § 8-4. Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer
  • § 8-6. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming

Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet, Januar 2015: Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone