TRV:03995

ID TRV:03995
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst b) Ved forlengelse og/eller forhøyning av plattform skal det bygges 2 % fall fra plattformkant dersom det er mulig å sikre god drenering av overflatevann uten omfattende inngrep i eksisterende konstruksjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for drenering av overflatevann på plattform.
Relatert krav TRV:03994, TRV:03996
Opprettet
Referanse Jernbaneinfrastrukturforskriften
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon