TRV:03996

ID TRV:03996
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst c) Området med fall skal minimum dekke sikkerhetssonen + nødvendig bredde av oppholdssonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at området med ventende og av- og påstigenede personer hindrer trille- og sklibevegelser mot plattforkant og sikre at drenering av overflatevann.
Relatert krav TRV:03994, TRV:03995
Opprettet
Referanse Jernbaneinfrastrukturforskriften
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon