TRV:04194

ID TRV:04194
Bok 548
Kapittel 17
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Funksjon: Nødfrakoblingen skal fungere etter hensikten.
  1. Utførelse: Funksjonaliteten skal testes regelmessig og hensiktsmessig. (Det er ikke et krav at alle tester utføres skarpt.)
  2. Utbedring: Feil i de tekniske anleggene eller kommunikasjonsløsningene, som gjør nødfrakoblingsfunksjonen utilgjengelig, skal rettes.
  3. Utbedring: Feilretting bør gis samme prioritet som hendelser der man ikke får fjernstyrt bryterne.
  4. Test av nødfrakoblingen skal protokollføres og dokumenteres i henhold til vedlegg a inntil nye rutiner foreligger i Maximo.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon