TRV:04199

ID TRV:04199
Bok 548
Kapittel 17
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ c) Utløserelèet skal falle når sløyfestrømmen er mindre enn 5 mA.
  1. Undersøkelse av hvor lav strøm relèet faller ved bør gjøres ved måling. Se prosedyre i vedlegg d.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon