TRV:04202

ID TRV:04202
Bok 548
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Den elektriske energiforsyningens kvalitet med tanke på spenning på togs strømavtaker, redundans, reserver/marginer og tilgjengelighet skal være i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem.
  1. Før det utføres endringer som kan føre til at kravene ikke oppfylles, skal det gjøres vurderinger av hvordan energiforsyningens kvalitet påvirkes. Slike endringer kan være:
    1. Endringer i infrastrukturen (seksjonering av kontaktledningen, installert ytelse i matestasjoner og så videre)
    2. Endringer i trafikken (endret ruteplan, økte togvekter, annen trekkraft og så videre)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon