TRV:04245

ID TRV:04245
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Ved innmålingen skal det benyttes metode/utstyr som gjør det mulig å koordinatbestemme
  • spormidt i grunnriss
  • laveste skinnestreng i høyde (kun GVUL basert på polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse 532 2021 Endringsartikkel 2305
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon