TRV:04260

ID TRV:04260
Bok 532
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Langs spor og på stasjons- og skiftetomter, skal det ikke være vegetasjon som kan medføre risiko for å snuble eller skli.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon