TRV:04260

ID TRV:04260
Bok 532
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Langs spor og på stasjons- og skiftetomter, skal det ikke være vegetasjon som kan medføre risiko for personlig sikkerhet, f.eks. risiko for å snuble eller skli. Bruk av plantevernmidler bør reduseres til et minimum, og øvrige metoder skal prioriteres. Eventuell bruk av plantevernmidler skal være målrettet, og forurensning av tilgrensende areal skal unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon