TRV:04262

ID TRV:04262
Bok 532
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst På strekninger hvor avstand til fjellskjæring, forstøtningsmur, støyskjerm, kabelkanaler, plattformer m.m. er mindre eller lik ca 4 meter fra midtlinje nærmeste spor, skal behandling dekke ballast og formasjonsplan helt fram til fot av skjæring, mur, skjerm, kabelkanal m.m. Behandling skal skje helt fram til foten av plattformer og i nødvendig grad under plattformer for å bekjempe plantevekst. Behandlingen skal omfatte skjæringsveggen opp til minimum 6,0 meters høyde der denne ligger nærmere midtlinje nærmeste spor enn 4,0 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet definerer og avgrenser arealet som skal behandles med vegetasjonskontroll
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i ballast#Fjellskjæringer, forstøtningsmurer, støyskjermer, kabelkanaler og plattformer