TRV:04267

ID TRV:04267
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) På strekninger hvor det har oppstått synlige kontaktutmattingssprekker, skal disse fjernes i henhold til Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/2223 Kjørekantsprekker "head checking" og Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/227 Sprekker og lokale nedsenkninger på kjøreflaten "Squat"
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon