TRV:04271

ID TRV:04271
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det bør foretas sliping, fresing eller høvling av skinnene senest når bølgedybden for rifler og bølger med bølgelengde 0-300 mm er nådd grenseverdier som er gitt i Tabell: Inngrepskriterier for bearbeiding, bølgelengde 0 – 300 mm. Høvling skal bare anvendes på spor med sth < 120 km/h.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon