TRV:04272

ID TRV:04272
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Nye skinner bør slipes innen 1 år eller 5 MBT trafikkbelastning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon