TRV:04279

ID TRV:04279
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ c) Gruppe 2a – skinnefeil som klassifiseres i denne gruppen skal fjernes innenfor et planlagt vedlikeholdsprogram. Feilen skal inspiseres min. 1 gang hver 1 MBT inntil den er fjernet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon