TRV:04291

ID TRV:04291
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) For øvrige baner bør sporets ekvivalente konisitet ikke overstige verdier i Tabell: Krav til sporets ekvivalente konisitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon