TRV:04297

ID TRV:04297
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Er et av punktene a–d oppfylt for 2 eller flere sviller som ligger rett etter hverandre skal svillene skiftes ut umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre svikt i flere etterfølgende sviller som kan medføre fare for avsporing.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Sprekker og andre skader