TRV:04299

ID TRV:04299
Bok 532
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Slitte mellomlegg skal skiftes dersom slitasjen er så stor at tykkelsen på mellomleggets mest slitte punkt har nådd minimumsverdier gitt i Tabell: Utskifting av mellomlegg. Dersom det i en kurve oppdages slitasje av denne størrelse skal samtlige mellomlegg i denne kurven skiftes ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at det blir direkte kontakt mellom skinnefotens underside og betongoverflaten, noe som kan medføre rask nedgraving av skinne i med farlig sporutvidelse som resultat.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Slitasje av mellomleggsplater